BRC & ISO

Det är vår absoluta målsättning att endast sälja produkter där vi kan garantera en hög och jämn kvalitét.

Vi ställer krav på våra leverantörer om att de ska producera enligt internationellt accepterade BRC och/eller ISO rutiner. Då skapar vi den grund som behövs för produkternas kontinuerliga kvalité och säkerhet.

Vi är stolta över att alla våra leverantörer har godkända och giltiga BRC och/eller ISO-certifikat.

Klicka på följande länk för att läsa mer om BRC certifikat på www.brcglobalstandards.com